Management dokumentacije


  • brinemo o tehničkoj i projektnoj dokumentaciji, o garancijskim listovima, uputstvima      proizvođača opreme
  • vodimo dnevnik održavanja