Tehničko upravljanje i održavanje


a) Održavanje strojarskih instalacija

 • upravljanje sustavima grijanja i hlađenja (HVAC)

b) Održavanje elektroinstalacija

 • održavanje sustava za napajanje električnom energijom
 • održavanje sigurnosne rasvjete, agregata, gromobranskih instalacija, sustava za naplatu parkiranja

c) Održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije

 • održavanje sanitarnih sustava, cjevovoda grijanja i hlađenja, slivnika
 • održavanje sustava odvodnje

d) Održavanje dizala

 • redovito ispitivanje funkcionalnosti i servis dizala

e) Održavanje centralnog nadzornog upravljačkog sustava (CNUS-a)

 • upravljanje rasvjetom, sustavom kondicioniranja zraka, mikroprekidačima, alarmnom dojavom

f) Održavanje sustava zaštite od požara

 • održavanje hidrantske mreže, sustava vatrodojave, sustava protupožarnih vrata
 • održavanje drencher i splinker sustava i drugih stabilnih sustava za gašenje požara

g) Održavanje informatičke i telefonske mreže

 • održavanje hardware i software infrastrukture

h) Održavanje sustava tehničke zaštite

 • održavanje sustava videonadzora, protuprovale, protuprepada te sustava kontrole      prolaza

i) Domarska služba

 • briga o manjim popravcima i korekcije, bravarski i strojarski poslovi
 • redovni servisi i zamjena potrošnog materijala