Crodux derivati d.o.o.


  • Redovito i interventno održavanje termotehničkih instalacija
  • Građevinsko obrtnički radovi
  • Tehničko održavanje sustava u Ex atmosferi 
  • Izrada Ex registratora
  • Održavanje okoliša
  • Sanacija otpada